Healingsmetoder

Jeg opgraderer jævnligt de metoder, jeg bruger til healing. Jeg bruger mere og mere tid på healingen med omkodningen af den arv vi bærer med os ind i dette liv. Det handler både om omkodninger fra arv der ligger i DNA og celler gennem slægten og vores sjælehukommelse. Desuden healer jeg ofte på det fundament vi har. Her er nævnt nogle metoder, der kan være med i healing:

Merlins Connection

En healing, der er særligt velegnede til OCD, angst, fobi samt til særligt sensitive.

Denne healing går ind i det mentale felt, og støtter, stabiliserer og afbalancerer kontakten mellem følelserne og det mentale. Når du er særlig sensitiv eller har OCD, angst og fobi kan det være svært at styre følelserne i det mentale. Mange oplever, at når de eks. bliver vrede, så er det som om vreden er større end hos andre, og det kan være svært at styre sit temprement. Denne healing går ind og afbalancerer og skaber en form for forbindelse mellem følelse og tanke, så der skabes mere ro.

Light of Compassion

En healing, der støtter, stabiliserer og afbalancerer følelserne. Der heales med medfølelse og kærlighed. Healingen skaber ro og balance i følelserne.

Heart and Soul Connect

En healing, der hjælper med at åbne hjertet, så du bedre kan få kontakt med din sjæl. Vejen til sjælen går gennem hjertet.

Heartfelt Love

En Healing, der støtter sensitive børn og kan heale tidligt skadede børn og voksne, der ikke har mødt kærlighed. Den manglende kærlighed kan f.eks. være fra en af forældrene eller begge.
De første år i menneskelivet er meget skrøbelige, og især det at få adgang til hele følelsesregisteret er vigtigt. Hvis vi vokser op hos voksne, som ikke har den mulighed i sig, som ikke selv kan mærke, føle og udtrykke en række af disse følelser, så bliver vi følelsesmæssige afstumpede.
Især mangel på kærlighed har enorme konsekvenser. Manglen gør, at vi i resten af livet ikke kan genkende den dyrebare kærlighed, føler at vi ikke er værdige til at modtage kærlighed, og kan derfor ikke blive fyldt op og næret af den. Dette har store konsekvenser i forhold til at kunne leve et fyldestgørende liv som menneske. Både i forhold til os selv og i forhold til de relationer og den verden, vi lever i.

Healing af overreaktivt nervesystem og choktraumebelastning, herunder healing af sensitive børn.

Overreaktiviteten skabes gennem et pres på nervesystemet i gennem længere tid. Hos nogle kommer overreaktionen allerede omkring fødslen pga stor sensitivitet.

En overreaktion i nervesystemet mærkes i kroppen som en sitren, eller rysten, og det sker i en grad så receptorerne i nervesystemet presses ud i en kronisk tilstand af aktivering/ alarmberedskab.

Presset kan stamme fra stresstilstande skabt af blandt andet følelsesmæssige påvirkninger, søvnmangel, støjpåvirkning og chok.

Metoden, der bruges til neddæmpning af overreaktivt nervesystem er en forløsning af aktive receptoraftryk, og en energetisk stabilisering lagt ind med en specifik intention om at stabilisere nervesystemet. Som støttehealing formidles lys og kærlighed til at hele de slidte nervebaner, og til at genskabe isoleringsfelterne omkring dem.

At trække stress ud af nervesystemet:
Jeg arbejder med en healingmetode, hvor den lagrede hukommelse for stress kan nulstilles. Mange mennesker lider i dag af et overreaktivt nervesystem. Det er forskelligt, hvad der kan være årsag til det. Men mønsteret i det reaktive nervesystem minder meget om hinanden hos forskellige ramte mennesker. Denne metode suppleres med støttehealing.
Nervesystemet bliver overreaktivt på grund af enten en kortvarig voldsom oplevelse eller langvarigt pres på nervesystemet. Overreaktiviteten kommer af, at nervesystemet “husker” et pres. Dette er noget som stammer fra vores oprindelige overlevelsessystem. En god oplevelse i samme tilstand, vil skylle hukommelsen om presset ud. Men hvis vi over en længere periode udsættes for gentagende pres på vores nervesystem, uden tid og oplevelser, som skyller “hukommelsen” ud, så vil systemet blive mere og mere reaktivt. Gående mod tilstanden post traumatisk stress system, også kaldet PTSD.
Sker presset for voldsomt, så hele vores kodningssystem involveres. Samtidig med, at vi bærer anlæggene for det. Så kan vi spontant få post traumatisk stress syndrom også kaldet PTSD.

Links til at læse mere:


I august 2014 var jeg sammen med 35 personer i Skt Petersborg for at hente en ny healingsenergi, Human Power Release, en energi, der er med til at sikre, at vi som mennesker bliver mere stabile og får en dybere og mere sund kontakt til os selv. Samtidig får vi svært ved at løbe tør for sjælelig fremdrift og energi til menneskevæsnet.

Soul Power Release, en energi, der kan stabilisere sjælen i forhold til det samarbejde sjælen har med menneskevæsnet. Når sjælen stabiliseres i forhold til samarbejdet med kroppen, bliver sjælskontakten meget tydeligere, og intuitionen skærpes. Det som er specielt ved energien er, at den arbejder med at få og holde sjælen i balance, så den kan arbejde bedst muligt med det karmiske tema, der arbejdes med.

Karmic Power Release: Denne energi healer de traumer, som er knyttet til de områder eller temaer du arbejder med her og nu i dit liv. Dermed bliver der frigivet muligheden for at bruge det fulde potentiale, af de erfaringer som din sjæl tidligere har haft, i forbindelse med den type karma du er i gang med at udleve nu.

Det har vist sig, at disse 3 healingsenergier arbejder fint sammen med Soul-Body-Fusion.

Soul-Body Fusion® er et enkelt spirituelt healingsværktøj der bringer mere af din uendelige guddommelige sjæl tilbage til din fysiske krop. Den hjælper med at du bliver grounded ind i dig selv og du bliver styrket.

Metoden er udviklet af Jonette Crowley, en anerkendt international spirituel lærer og vejleder fra USA, der rejser verden rundt og underviser i bl.a. Soul-Body Fusion®.

IET® står for Integrated Energy Therapy og er en healingsmetode, der hjælper dig til blidt at frigive alle de begrænsende energi former, fra din fortid, som stadig bremser i dit liv. IET® bringer balance ind i dit nuværende liv, hvorved det kan hjælpe dig til at opnå dine mål så du kan bevæge dig glad ind i fremtiden.

IET® kan fjerne gammel celle hukommelse, fjerne energiblokeringer som begrænser dig, bringe mild og dog stærk støtte for de personer, der har oplevet traumer i barndommen, som alkoholsmisbrug, dysfunktionelle familier, incest, vold.

IET® støtter din egen healing på alle niveauer, fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og spirituelt.

Life Force Enlightment, er en energi, der balancerer og stabiliserer dit system. Den balancerer hvor det er nødvendigt og stabiliserer lige nøjagtigt der hvor der skal stabiliseres og i den rette mængde.

Jeg integrerer Light Force Enligtenment i min healing, når det er nødvendigt.