Kernehealing

Kernehealing er healing af barndomstraumer der opstår mellem 0 og 7 år. Disse barndomstraumer bliver til reflekser, som giver automatiske handlemønstre, der udspringer af de primære overbevisninger, som barndomstraumerne  danner.

Den oprindelige kerne er vores udgangspunkt, vores grundsubstans, det vi kommer ind i livet med. Den oprindelige kerne består af

  • vores følelsesvæsen
  • vores temperament
  • vores mentalitet
  • et sjælsbidrag. (Besjælingen finder sted i fostertilstanden)

Vi har vidt forskellige udgangspunkter og vidt forskellige oprindelige kerner, alt efter hvordan vi er sammensat som væsen. Vi kan have et skrøbeligt væsen, vi kan have et stærkt væsen, vi kan have et stille væsen, eller et meget udadvendt væsen.

Det har alt sammen noget med den måde vi er bygget på at gøre, og er ikke noget man kan ændre på.

Når vi i barndommen oplever traumatiserende oplevelser og bliver klemt, bliver overbebyrdet og/ eller bliver skadet, så giver det os nogle grundlæggende oplevelser af hvordan livet og vi selv er. De grundlæggende oplevelser ligger sig som primære overbevisninger.

De primære overbevisninger ligger sig ind som blokeringer, som går ind og overtager styringen og bestemmer, så det ikke er vores temperament, vores mentalitet, vores følelsesvæsen og vores sjæl som længere bestemmer hvilke reaktioner, vi skal have i forskellige situationer. I stedet bliver det de primære overbevisningers blokering i vores oprindelige kerne, der kommer til at styre vores tankesæt og vores adfærdsreaktioner. Primære overbevisninger kan f.eks. være ”jeg er alene”, ”Jeg er værdiløs”, livet er farligt” osv.

Da en god kernehealing kræver, at jeg forbereder mig på vores samtale inden du kommer, er det ikke muligt at bestille tid online. Send mig i stedet en mail eller kontakt mig  pr telefon, så finder vi sammen et tidspunkt.